Họ và tên: Phạm Thị Thanh Thủy
Số báo danh: 168
Sinh nhật: 12-02-1980
Cân nặng - Chiều cao: 52kg - 160cm
Số đo ba vòng: 86-66-94
Điểm bình chọn: 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0

Danh sách bình chọn

STT Mã bình chọn Số lượng bình chọn Thời gian