Họ và tên: Nguyễn Thị Phương Anh
Số báo danh: 450
Sinh nhật: 13-09-2002
Cân nặng - Chiều cao: 55kg - 171cm
Số đo ba vòng: 85-65-92
Điểm bình chọn: 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0

Danh sách bình chọn

STT Mã bình chọn Số lượng bình chọn Thời gian