Họ và tên: Phạm Thị Huệ
Số báo danh: 489
Sinh nhật: 23-10-1998
Cân nặng - Chiều cao: 48kg - 164cm
Số đo ba vòng: 86-60-90
Điểm bình chọn: 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0

Danh sách bình chọn

STT Mã bình chọn Số lượng bình chọn Thời gian