Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Phương
Số báo danh: 548
Sinh nhật: 18-10-2002
Cân nặng - Chiều cao: 53kg - 170cm
Số đo ba vòng: 80-63-90
Điểm bình chọn: 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0

Danh sách bình chọn

STT Mã bình chọn Số lượng bình chọn Thời gian