Họ và tên: Tạ Thị Tố Uyên
Số báo danh: 562
Sinh nhật: 23-11-2001
Cân nặng - Chiều cao: 47kg - 167cm
Số đo ba vòng: 84-58-87
Điểm bình chọn: 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0

Danh sách bình chọn

STT Mã bình chọn Số lượng bình chọn Thời gian